ΛΑΜΠΕΣ LED-SMD-COG

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 


1.Θερμοκρασία λειτουργίας: -20° έως +35° C, Υγρασία: <90%

2.Μην χρησιμοποιείτε τάση διαφορετική της αναγραφόμενης.

3.Οι ώρες ημερήσιας λειτουργίας και τα ημερήσια αναβοσβησίματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα αναγραφόμενα στο κουτί της λάμπας.

4.Οι λάμπες θα πρέπει να αερίζονται επαρκώς και να μην τοποθετούνται κοντά σε πηγές θερμότητας.

5.Η απόχρωση του φωτός των λαμπών μπορεί να διαφέρει από παρτίδα σε παρτίδα. Εάν θέλετε να έχετε την ίδια ακριβώς απόχρωση με προηγούμενη αγορά σας, ζητήστε το ίδιο νούμερο παρτίδας ή παρακαλούμε ανάψτε τις και ελέγξτε αν σας κάνει η απόχρωση της νέας παρτίδας πριν τις εγκαταστήσετε!


 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand