ΛΑΜΠΕΣ LED-SMD-COG

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 


1.Θερμοκρασία λειτουργίας: -20° έως +35° C, Υγρασία: <90%

2.Μην χρησιμοποιείτε τάση διαφορετική της αναγραφόμενης.

3.Οι ώρες ημερήσιας λειτουργίας και τα ημερήσια αναβοσβησίματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα αναγραφόμενα στο κουτί της λάμπας.

4.Οι λάμπες θα πρέπει να αερίζονται επαρκώς και να μην τοποθετούνται κοντά σε πηγές θερμότητας.


 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand