ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ