Μενού

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5, Τ4, Τ8 & Black Light

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5, Τ4, Τ8 & Black Light
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 <b>35W</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> 3000K (830) 3150 lum L:1449mm

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 <b>35W ΛΕΥΚΟ</b> 4000K (840) 3150 lum L:1449mm

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ4 <b>6W</b> <span style="color: #3366ff;">ΨΥΧΡΟ</span> 6400K (865) 360 lum L:205mm

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 <b>58W</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> 3000K (830) 4500 lum L:1500mm

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 <b>58W ΛΕΥΚΟ</b> 4000K (840) 4250 lum L:1500mm

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 <b>58W</b> <span style="color: #3366ff;">ΨΥΧΡΟ</span> 6400K (865) 4080 lum L:1500mm

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ BLACK LIGHT T5 <b>13W</b> L:517mm
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ BLACK LIGHT Τ4 <b>8W</b> L:325mm