Μενού

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ, ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ, ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΙΝΑΚΟΣ <b>96x96 0-300V</b> AC

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ <b>80x80 600/5Α</b>

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ <b>96x96 300/5Α</b> ΠΛΗΡΕΣ

ΑΜΠΕΡΟΜΕTΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ <b>96x96 5A</b> ΠΛΗΡΕΣ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ <b>72x72 60/5Α</b>

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ <b>96x96</b>../5Α AC

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ <b>96x96 40/5Α</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟΥ 3 ΘΕΣΕΩΝ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΣΥΝΗΜΙΤΟΜΕΤΡΟ <b>96x96 380V/5A</b> COsΦ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΒΑΤΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ <b>72x72 380V 600/5Α 300KVAR</b>