Μενού

ΛΑΜΠΕΣ LED mini Ε10-Ε14-Ε27 ΝΥΚΤΟΣ & ΨΥΓΕΙΟΥ

ΛΑΜΠΕΣ LED MINI Ε10-Ε14-Ε27 ΝΥΚΤΟΣ & ΨΥΓΕΙΟΥ
LED ΛΑΜΠΑΚΙ Ε-10 230V <b>0.5W</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

LED ΛΑΜΠΑΚΙ Ε14 ΝΥΚΤΟΣ/ΨΥΓΕΙΟΥ 230V <b>3W</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>

LED SMD ΛΑΜΠΑ Ε14 230V <b>7W</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>

LED SMD ΛΑΜΠΑ Ε14 230V <b>7W</b> <b>ΛΕΥΚΟ</b>

LED SMD ΛΑΜΠΑ Ε14 230V <b>9W</b> <span style="color: #3366ff;">ΨΥΧΡΟ</span>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

LED ΛΑΜΠΑ SMD Ε14 230V <b>10W</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>

LED ΛΑΜΠΑ SMD Ε27 230V <b>10W</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>