Μενού

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ
ΒΑΣΗ <b>ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 32Α</b> ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓIA 10x38mm 1000 VDC (FREDER)

ΒΑΣΗ <b>ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 32Α</b> ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 10x38mm DF

ΒΑΣΗ <b>ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 50Α</b> ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 14x51mm DF

ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ <b>ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ</b> 14x51mm DF

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΛΙΠ ΒΑΣΕΩΝ <b>10x38 & 14x51mm</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΒΑΣΕΩΝ <b>10x38mm</b>