Μενού

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΠΗΝΙΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΠΗΝΙΑ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ <b>1NO+1NC</b>

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ 4-45KW 2NO+2NC
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ <b>(4-7.5KW) 24V</b>

ΠΗΝΙΟ <b>(230V)</b> ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΝΙ ΘΕΡΜΟΣ/ΤΩΝ <b>4KW 9AC3 1ΝΟ</b>

ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ <b>(55-75KW) 380V</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή