Μενού

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V/12V
ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V <b>30VA</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή