Μενού

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΙ VHF - UHF

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ VHF - UHF
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ VU3SF - 30 dB
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ VU3SF - 40 dB
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 2 Χ 30 dB COMPACT
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή