Μενού

ΓΥΨΙΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΓΥΨΙΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΟΡΟΦΗΣ ΚΥΒΟΣ GU10 <b>D:70*70 h:110mm</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΟΡΟΦΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ GU10 <b>Φ70 h:130mm</b>

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΚΥΒΟΣ UP DOWN G9 <b>D:115*115 h:115mm</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΚΩΝΙΚΗ UP DOWN E14 <b>D:310*155 h:110mm</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ UP DOWN E14 <b>D:300*100 h:75mm</b>

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ UP DOWN G9 100x70x100mm
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΗΜΙΚΥΚΛΙΑ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 2xG9 390x110x58mm

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ UP DOWN G9 150x128x130mm
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΟΒΑΛ UP DOWN G9 180x90x100mm
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 5W Φ150x45

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 5W 150x150x45

ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΤΡ. ΝΤΟΥΙ GU10
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΟΡΘΟΓ. UP DOWN G9
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΟΡΘΟΓ. UP DOWN G9
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΟΡΘΟΓ. UP DOWN G9
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΟΡΘΟΓ. UP DOWN G9
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 3ΧG9
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΑΠΛΙΚΑ ΓΥΨΙΝΗ ΟΒΑΛ UP DOWN 2ΧG9
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή