Μενού

PATCH PANELS 19" & JACKS UTP/FTP CAT 5E - 6 - 6A

PATCH PANELS 19" & JACKS UTP/FTP CAT 5E - 6 - 6A
 PATCH PANEL 19" UTP / FTP <b>CAT5E</b> (24 ΘΥΡΩΝ)  (ΣΕΙΡΑ: PLUS)

PATCH PANEL 19" UTP / FTP <b>CAT6A</b>  (24 ΘΥΡΩΝ)  (ΣΕΙΡΑ: PLUS)

PATCH PANEL  19" UTP <b>CAT5E</b>  (24 ΘΥΡΩΝ)  (ΣΕΙΡΑ: Basic)
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

PATCH PANEL  19" UTP <b>CAT6</b>  (24 ΘΥΡΩΝ)  (ΣΕΙΡΑ: Basic)
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΠΡΟΣΟΨΗ - “MODULAR” PATCH PANEL ΕΩΣ <b>16 ΘΥΡΩΝ</b> (ΓΙΑ JACKS UTP /FTP CAT5e-6-6A)

ΠΡΟΣΟΨΗ - “MODULAR” PATCH PANEL ΕΩΣ <b>24 ΘΥΡΩΝ</b> (ΓΙΑ JACKS UTP /FTP CAT5e-6-6A)

ΠΡΟΣΟΨΗ - “MODULAR” PATCH PANEL ΕΩΣ <b>48 ΘΥΡΩΝ</b> (ΓΙΑ JACKS UTP /FTP CAT5e-6-6A)

KEYSTONE JACK UTP <b>CAT5E </b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

KEYSTONE JACK UTP <b>CAT6</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

KEYSTONE JACK STP <b>CAT6A</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

KEYSTONE JACK STP <b>CAT6A</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή