Μενού

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (Τ5) ΣΕΙΡΑ 80
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ <b>6W</b> TL (T5) 0,212m No 83 Ø16

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (Τ8) ΣΕΙΡΑ 80

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ <b>30W</b> TLD (T8) 0,895m No 83 Ø26

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤL5 FHΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ <b>14W</b> TL5 (T5) 0,550m No 83 Ø16

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤL5 FHO ΥΨΗΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ <b>24W</b> TL5 (T5) 0,550m No 83 Ø16

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ9 ΚΥΚΛΙΚΕΣ STANDARD ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ <b>22W</b> T-9 G10q  216 No 54

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ9 ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ 80

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ <b>22W</b> T-9 G10q  216 No 840

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ5 ΚΥΚΛΙΚΕΣ Ø16mm

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ <b>22W</b> TL-5 2GX13 225 No 827