Μενού

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (CBS)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (CBS)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ <b>4</b> ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, <b>300W</b> ΑΠΑΙΤΕΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V/33Ah GR-8600/300/4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ''CBS'' <b>8</b> ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, <b>300W</b> ΑΠΑΙΤΕΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V/33Ah GR-8500/300/8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ <b>4</b> ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, <b>300W</b> ΑΠΑΙΤΕΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V/33Ah GR-9500/300/4