Μενού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΝΑΛΙ <b>100Χ50</b> ΜΗΚΟΥΣ 2m

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ <b>100Χ50</b>

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ <b>100Χ50</b>

ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 90° ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ <b>100Χ50</b>

ΤΑΠΑ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ <b>100Χ50</b>

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1ΣΤ 45Χ45
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 2ΣΤ 45Χ45
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 3ΣΤ 45Χ45
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή