Μενού

ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, AUDIO-VIDEO, ΗΧΟΥ

ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11 & RJ45 ISDN
MOSAIC ΠΡΙΖΑ RJ11 4 ΕΠΑΦΩΝ 1 ΣΤ. ΛΕΥΚΗ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

MOSAIC ΠΡΙΖΑ RJ11 4 ΕΠΑΦΩΝ ΛΕΥΚΗ

ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

MOSAIC ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ ΛΕΥΚΗ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

MOSAIC ΠΡΙΖΑ TV-RD ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΗ

MOSAIC ΠΡΙΖΑ TV-RD-SAT ΛΕΥΚΗ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΠΡΙΖΕΣ ΗΧΕΙΩΝ

MOSAIC ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΥΚΗ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

MOSAIC ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ 1 ΣΤΟΙΧΕΙOY ΛΕΥΚΗ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΠΡΙΖΑ HD

MOSAIC ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ HD ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΛΕΥΚΗ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΠΡΙΖΑ HDMI

MOSAIC ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ HDMI ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΛΕΥΚΗ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΠΡΙΖEΣ RCA

MOSAIC ΠΡΙΖΑ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΗ 2RCA 1ΣΤ ΛΕΥΚΟ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

MOSAIC ΠΡΙΖΑ VIDEO 3RCA ΛΕΥΚΗ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΠΡΙΖΕΣ XLR 3 ΕΞΟΔΩΝ

MOSAIC ΠΡΙΖΑ XLR ΘΗΛΥΚΗ NEUTRIK ΛΕΥΚΗ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

MOSAIC ΠΡΙΖΑ XLR ΑΡΣΕΝΙΚΗ NEUTRIK ΛΕΥΚΗ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή