Μενού

ΚΟΣ & ΜΟΥΦΕΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΣ & ΜΟΥΦΕΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>6mm² Φ5mm</b>

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>10mm² Φ6mm</b>

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>16mm² Φ6mm</b>

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>25mm² Φ6mm</b>

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>35mm² Φ6mm</b>

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>50mm² Φ8mm</b>

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>70mm² Φ8mm</b>

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>95mm² Φ8mm</b>

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>120mm² Φ8mm</b>

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>150mm² Φ10mm</b>

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>185mm² Φ12mm</b>

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>240mm² Φ12mm</b>

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>300mm² Φ14mm</b>

ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>400mm² Φ20mm</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΜΟΥΦΑ ΑΓΩΓΟΥ(ΣΩΛΗΝΑΚΙ)ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ <b>6mm²</b>