Μενού

ΛΑΜΠΕΣ PL-S, PL-C, PL-L

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PL-S ME 2 AKIΔΕΣ
<b>7W</b> PL-S G.23 <b>No 82</b> 115X137

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PL-S ME 4 AKIΔΕΣ

<b>9W</b> PL-S 2G.7  <b>No 83</b> 145X167

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PL-C ME 2 AKIΔΕΣ

<b>13W</b> PL-C G.24d-1 <b>No 82</b> 115X13

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PL-C ME 4 AKIΔΕΣ

<b>10W</b> PL-C G.24q-1 <b>No 82</b>  87X105

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PL-L ME 4 ΑΚΙΔΕΣ

<b>24W</b>  PL-L 2G11 <b>No 82</b> 0,320m

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PL-Τ ME 4 ΑΚΙΔΕΣ

<b>26W</b> PL-T GX.24q-3 <b>No 83</b> 0,134m