Μενού

ΠΥΚΝΩΤΕΣ

ΠΥΚΝΩΤΕΣ
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ <b>1μF</b> 450V ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ Ή ΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ: MΜ1
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή