Μενού

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 24V

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V/24V
ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 24V <b>30VA</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή