Μενού

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ, ΜΠΟΥΤΟΝ, ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ, ΜΠΟΥΤΟΝ, ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΕΝΔΕΙ/ΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚΟΣ LED Φ22mm 230V <span style="color: #008000;">ΠΡΑΣΙΝΗ</span> <b>(Συσκευασία : 10τμχ)</b>

ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΙΝΑΚΟΣ Φ22mm <b>START</b> <span style="color: #008000;">ΠΡΑΣΙΝΟ</span>

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΕΝΟΣ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ Ι ΟΝ-ΟFF <b>3επαφ.15Α</b>

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΟΝ-OFF <b>4 επαφών 15Α</b> <p><b>(Συσκευασία : 10τμχ)</b><p>