Μενού

ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ <b>16Α 1NO</b> 230V AC/ 110V DC <b>TYΠΟΥ: E290-16-10/230</b>

ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ <b>32Α 1NO</b> 230V AC/ 110V DC <b>TYΠΟΥ: E290-32-10/230</b>

ΜΠΛΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΡΕΛΕ <b>TYΠΟΥ: E295-GM</b>

ΜΠΛΟΚ ΚΥΡΙΩΝ ΕΠΑΦΩΝ <b>2ΝΟ</b> <p><b>TYΠΟΥ: E292-16-20</b><p>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΜΠΛΟΚ ΚΥΡΙΩΝ ΕΠΑΦΩΝ <b>1ΝΟ+1NC</b> <p><b>TYΠΟΥ: E292-16-11</b><p>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΜΠΛΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ On-Off (ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΝΙΟ ΤΟΥ ΡΕΛΕ) <b>24V</b> AC <b>TYΠΟΥ: E294/24</b>

ΜΠΛΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ On-Off (ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΝΙΟ ΤΟΥ ΡΕΛΕ) <b>230V</b> AC <p><b>TYΠΟΥ: E294/230</b><p>

ΜΠΛΟΚ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ <p><b>TYΠΟΥ: E295-PS</b><p>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ <p><b>TYΠΟΥ: E296-CP</b><p>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή