Μενού

ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ & ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Τα πλαστικά κουτιά διακλαδώσης διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθος τους, την δυνατότητα επέκτασής τους, το είδος και τις απαιτήσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
KOYTI ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ MULTIBOX® <b>10X6</b>

KAΠΑΚΙ ΚΟΥΤΙΟΥ MULTIBOX® <b>10Χ13</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

XΩΡΙΣΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ MULTIBOX®
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

KOYTI ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ <b>7,5X7,5</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

KAΠΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ <b>7,5Χ7,5</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

KOYTI ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ <b>Φ73</b>

KAΠΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ <b>Φ73</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ & ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΛΟ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή