Μενού

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 220V-240V AC 50Hz
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ <b>Μ-250</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ <b>Μ-300</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ <b>Μ-350</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ <b>Μ-400</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή