Μενού

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 42V

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V/42V
ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 42V <b>30VA</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή