Μενού

ΛΑΜΠΕΣ LED R50, R63, R80

ΛΑΜΠΕΣ LED R50, R63, R80
LED R50 Ε14 <b>5W</b> 230V <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>

LED R50 Ε14 <b>7W</b> 230V <b>ΛΕΥΚΟ</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

LED R50 Ε14 <b>5W</b> 230V <span style="color: #3366ff;">ΨΥΧΡΟ</span>

LED R63 Ε27 <b>8W</b> 230V <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>

LED R63 Ε27 <b>8W</b> 230V <b>ΛΕΥΚΟ</b>

LED R63 Ε27 <b>8W</b> 230V <span style="color: #3366ff;">ΨΥΧΡΟ</span>

LED R80 Ε27 <b>8W</b> 230V <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>

LED R80 Ε27 <b>8W</b> 230V <span style="color: #3366ff;">ΨΥΧΡΟ</span>