Μενού

ΚΑΡΦΙΑ ΜΠΕΤΟΥ, ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

ΚΑΡΦΙΑ ΜΠΕΤΟΥ, ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ
ΚΑΡΦΙΑ ROBOT Μ6 <b>18mm</b>

ΖΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΑ ROBOT Μ6
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΚΑΡΦΙΑ ΜΠΕΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΙΡΑΚΙ FPDG 18mm

ΖΟΥΜΠΑΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΑ FPDG
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή