Μενού

ΒΟΗΘHTIKA ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

ΒΟΗΘHTIKA ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
ETHERNET SWITCH <b>5 ΘΥΡΩΝ</b> 10/100 Mbps (Π.103.5xΒ.70xΎ.22mm)

ETHERNET SWITCH <b>5 ΘΥΡΩΝ</b> 10/100/1000 Mbps (Π.140xΒ.88xΎ.23mm)