Μενού

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΙΝΙ

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ ''Μ''
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ ''Μ'' 4mm <b>10cm</b>

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ''ΑΣΤΕΡΑΣ''
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

BΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΙΚΡΗ

BΑΣΗ ΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΜΙΚΡΗ – <b>Η20cm</b>