Μενού

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ)
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ VU2 FM 20 dB ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: 000212)

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ VU3s FM 30 dB ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: 000214)