Μενού

ΛΑΜΠΕΣ PL-S, PL-C, PL-L, PL-T

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PHILIPS PL_S 2pin
MASTER PL-S <b>5W</b>/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S <b>9W</b>/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S <b>5W</b>/840/2P 1CT/5X10BOX

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PHILIPS PL_S 4pin

MASTER PL-S <b>9W</b>/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S <b>9W</b>/840/4P 1CT/5X10BOX

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PHILIPS PL_C 2pin

MASTER PL-C <b>10W</b>/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C <b>10W</b>/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C <b>10W</b>/840/2P 1CT/5X10BOX

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PHILIPS PL_C 4pin

MASTER PL-C <b>10W</b>/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C <b>10W</b>/840/4P 1CT/5X10BOX

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PHILIPS PL_L 4pin

MASTER PL-L <b>18W</b>/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L <b>18W</b>/830/4P 1CT/25

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PHILIPS PL_T 2pin

MASTER PL-T <b>18W</b>/830/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T <b>18W</b>/840/2P 1CT/5X10CC

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PHILIPS PL_T 4pin

MASTER PL-T <b>18W</b>/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T <b>18W</b>/840/4P 1CT/5X10BOX