Μενού

ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

ΣΕΤ ΤΑΙΝIA LED WIFI & MUSIC
ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΑ LED <span style="color: #ff0000;">R</span><span style="color: #008000;">G</span><span style="color: #0000ff;">B</span> 12V <b>14.4W</b> IP20 <b>5m</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΣΕΤ ΤΑΙΝΙA LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΑ LED 4XAAA <b>3.5W</b> 4000K IP20 <b>1m</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΣΕΤ TV BACKLIGHT

TV BACKLIGHT KIT <b>7.2W</b> RGB
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΕΣ LED WIFI

ΣΕΤ ΤΑΙΝΙA LED <span style="color: #ff0000;">R</span><span style="color: #008000;">G</span><span style="color: #0000ff;">B</span> 12V <b>14.4W</b> IP65 <b>5m</b>

ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΑ LED 12V <b>14.4W</b> <span style="color: #f83206;">3000K</span> IP20 5m

ΣΕΤ ΤΑΙΝΙA LED <span style="color: #ff0000;">R</span><span style="color: #008000;">G</span><span style="color: #0000ff;">B</span> 12V <b>14.4W</b> IP65 <b>5m</b>