Μενού

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ
ΦΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 9.5mm <b>ΘΗΛΥΚΟ</b> ΛΕΥΚΟ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΦΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 9.5mm <b>ΑΡΣΕΝΙΚΟ</b> ΛΕΥΚΟ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΦΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΦΙΣ - ΜΟΥΦΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ

ΦΙΣ - ΜΟΥΦΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΦΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΩΝΙΑ <b>ΑΡΣΕΝΙΚΟ</b> ΛΕΥΚΟ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΦΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΩΝΙΑ <b>ΘΗΛΥΚΟ</b> ΛΕΥΚΟ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΦΙΣ F ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ RG6
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

MΟΥΦΑ F ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ RG6 ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 75Ω 2 ΦΙΣ ΕΥΘΕΙΑ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ <b>1m</b> <b>ΛΕΥΚΟ</b>

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ <b>1m</b> <span style="color: #ffffff; background-color: #333333;">ΜΑΥΡΟ</span>

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ <b>1m</b> <b>ΛΕΥΚΟ</b>

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ <b>1m</b> <span style="color: #ffffff; background-color: #333333;">ΜΑΥΡΟ</span>

ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 75Ω 1 ΦΙΣ ΓΩΝΙΑ + 1 ΦΙΣ ΕΥΘΕΙΑ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΟ <b>1m</b> <b>ΛΕΥΚΟ</b>

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΟ <b>1m</b> <span style="color: #ffffff; background-color: #333333;">ΜΑΥΡΟ</span>

ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 75Ω 2 ΦΙΣ ΓΩΝΙΑ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΟ <b>1m</b> <b>ΛΕΥΚΟ</b>

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΟ <b>1m</b> <span style="color: #ffffff; background-color: #333333;">ΜΑΥΡΟ</span>