Μενού

ΚΕΡΑΙΑ TV UHF PΟΜΒΟΣ

ΚΕΡΑΙΑ TV UHF PΟΜΒΟΣ
PΟΜΒΟΣ MINI - TF25 UHF
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΡΟΜΒΟΣ ΜΙΚΡΗ - TF45 UHF
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΡΟΜΒΟΣ ΜΕΣΑΙΑ - TF70 UHF
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΡΟΜΒΟΣ ΜΕΓΑΛΗ - TF95 UHF
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή