Μενού

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ
ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΝΙ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 4KW 9AC3 1ΝΟ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ <b>5.5KW</b> 12AC3 <b>1ΝΟ</b>

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ <b>5.5KW</b> 12AC3  <b>1NC</b>

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ <b>18.5KW</b> 40AC3 <b>1NO+1NC</b>

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ <b>110KW</b> 225AC3
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ <b>7.5KW</b> 18AC3 <b>1ΝΟ 24V</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή