Μενού

ΒΑΣΕΙΣ ΒΟΧ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ & DUROPLAST, ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΒΟΧ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ & DUROPLAST, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ, DF
ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Ι Νο 00 <b>160Α 1+1 ΒΙΔΑ</b>(FREDER)

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ BOX No00 έως Νο4 (FREDER)
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Ι Νο 00 <b>160Α 1+1 ΒΙΔΑ</b> (DF)
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΒΑΣΗ ΒΟΧ DUROPLAST Ι Νο 00 <b>160Α 2+2 ΒΙΔΕΣ</b> (DF)

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΩΝ ΒΟΧ DUROPLAST <b>Νο3</b> DF
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΩΝ ΒΟΧ DUROPLAST <b>Νο0</b> DF

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ ΒΟΧ DUROPLAST <b>Νο0</b> DF

ΒΑΣΗ ΒΟΧ ΣΤΕΑΤΙΤΗΣ Ι Νο 00 <b>160Α 1+1 ΒΙΔΑ</b>

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΠΑΦΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΒΟΧ Νο 00 (86-10031)

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΒΟΧ Νο 00
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΒΟΧ Νο00 <b>160Α</b> (1+1 βίδες) FREDER