Μενού

NORMAL TYPE 750Nt

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ GEONFLEX®
ΕΥΚ/ΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜ/ΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ GEONFLEX® <b>Φ32</b> 50μ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ GEONFLEX

ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜ/ΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ GEONFLEX® <b>Φ75</b>