Μενού

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ LED SLIM

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ LED SLIM ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
LED SPOT ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΠΤΟ <b>5W</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>  38° ΛΕΥΚΟ

LED SPOT ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΠΤΟ <b>5W</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> 38° <span style="color: #ffffff; background-color: #c0c0c0;">ΑΣΗΜΙ</span>

LED SPOT ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΠΤΟ <b>7W</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>  38° <span style="color: #ffffff; background-color: #c0c0c0;">ΑΣΗΜΙ</span>

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ IP54 <b>5W</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣTIKO ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΠΛΑΣTIKO ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΠΤΟ <b>6W 120°</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>  ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ IP54 <b>7W</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ IP54 <b>10W</b> <span style="color: #f83206;">3000K</span>  ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ IP54 <b>14W</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΠΤΟ <b>6W 120°</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>  ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. ΛΕΠΤΟ  <b>12W 120°</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. ΛΕΠΤΟ <b>18W 120°</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. ΛΕΠΤΟ <b>25W 120° </b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>  ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. ΛΕΠΤΟ <b>25W 120° ΛΕΥΚΟ</b> ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. ΛΕΠΤΟ <b>30W 120°</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. ΛΕΠΤΟ <b>12W 120° </b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> ΑΣΗΜΙ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. ΛΕΠΤΟ <b>25W 120°</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> ΑΣΗΜΙ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. ΛΕΠΤΟ <b>30W 120°</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> ΑΣΗΜΙ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ LED SLIM ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓ. ΛΕΠΤΟ <b>12W 120° ΛΕΥΚΟ</b> ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓ. ΛΕΠΤΟ <b>18W 120°</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓ. ΛΕΠΤΟ <b>25W 120°</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓ. ΛΕΠΤΟ <b>25W 120° ΛΕΥΚΟ </b> ΛΕΥΚΟ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓ. ΛΕΠΤΟ <b>12W 120° ΛΕΥΚΟ</b> ΑΣΗΜΙ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓ. ΛΕΠΤΟ <b>25W 120°</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>  ΑΣΗΜΙ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓ. ΛΕΠΤΟ <b>30W 120°</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span> ΑΣΗΜΙ