Μενού

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SLIM LIGHT & CLASSIC LIGHT
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ <b>3.8W 125lm 2-7Hours</b> GR-2000

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ <b>2.7W 100lm 1.5Hours</b> GR-8/leds

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ <b>3W 75lm 180min</b> GR-151-3/L

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ <b>2,5W 100lm 90min</b> GR-108/12L/90

EASY LIGHT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ <b>3.7W 125lm 8Hours</b> GR-308/15L/A

DOUBLE EASY LIGHT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ <b>5W 220lm 180min</b> GR-392/L <p>(ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)<p>

WEATHER LIGHT

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙP65 LED <b>3.1W 105lm 90min</b> GR-1935/15L <p>(ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)<p>

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙP65 LED <b>3.3W 105lm 180min</b> GR-1939/15L <p>(ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)<p>

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙP65 LED <b>5.3W 350lm 180min</b> GR-1939/4P <p>(ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)<p>

SPOT LIGHT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED <b>3.3W 170lm 3Hours</b> GR-298/30L/180

POWER LIGHT LED

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ <b>1.5Η 790lm</b> <b>ΤΥΠΟΥ: GRL-21</b>

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ <p><b>10Η 710lm</b> <b>ΤΥΠΟΥ: GRL-22</b><p>

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ <p><b>1.5Η 3200lm</b> <b>ΤΥΠΟΥ: GRL-21/H/90</b><p>

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ <b>3Η 2000lm</b> <p><b>ΤΥΠΟΥ: GRL-37/180/WP</b><p>

ECO LIGHT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ LED <b>3.8W 125lm 3Hours</b> ZLD-28/EM

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ LED <b>2.7W 125lm 3Hours</b> CLD-30

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ LED <b>3W 85lm 1.5Hours</b> MLD-28D/w

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ LED <b>4.3W 73lm 1Hour</b> PLD-25/SC

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ LED <b>3.2W 75lm 3Hours</b> KLD-22

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ LED <b>3.2W 75lm 3Hours</b> KLD-30

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ LED <b>3.2W 75lm 3Hours</b> KLR-20

LOUNGE LIGHT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ LED <p><b>9W 100lm 3Hours</b> SLD-28/SP<p>

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ LED <p><b>9W 100lm 3Hours</b> SLD-28/DZ<p>

PROJECT LED LIGHT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ <b>7.5W 255lm 3Hours</b> GRL-824/EM