Μενού

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 115V

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V/115V
ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 115V <b>30VA</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή