Μενού

ΛΑΜΠΕΣ LED MR11, MR16 ΣΤΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΛΑΜΠΕΣ LED MR11, MR16 ΣΤΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
LED ΑΛ/ΠΛ MR11 <b>3W</b> 12VAC/DC  <b>30°</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>

LED ΙΣXΥΟΣ MR11 <b>1W</b> 12V <b>30°</b>  <span style="color: #ff0000;">ΚΟΚΚΙΝΟ</span>

LED SMD MR16 <b>5W</b> 12VAC/DC 40° <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>

LED MR16 ΛΕΥΚΟ <b>5W</b> 12VAC/DC <b>30°</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>

LED MR16 ΛΕΥΚΟ <b>7W</b> 12VAC/DC <b>30'</b> <span style="color: #f83206;">ΘΕΡΜΟ</span>

LED ΙΣΧ.MR16 <b>3W</b> 12V 1 LED <b>30°</b> <span style="color: #ff0000;">ΚΟΚΚΙΝΟ</span>