Μενού

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Οι πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες ειδικών εφαρμογών είναι ιδανικοί για συγκεκριμένες εφαρμογές προστασίας καλωδίων σε χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Διακρίνονται στα μεσαίου τύπου DUROFLEX που προορίζονται για εγκαταστάσεις μέσα στο σκυρόδεμα (ΜΠΕΤΟΝ) και στα ελαφρού τύπου SUPERSOL-SUPERFLEX που προορίζονται για εγκαταστάσεις μέσα στο επίχρισμα.