Μενού

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1250Νt CONDUR® & CONFLEX®

Τα Συστήματα Πλαστικών Σωλήνων Βαρέος Τύπου παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 61386.01 και ΕΝ 60670-1. Προορίζονται για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αυξημένων μηχανικών προδιαγραφών που απαιτούν προηγμένα μέτρα ασφαλείας. Τα Συστήματα Πλαστικών Σωλήνων Βαρέος Τύπου περιλαμβάνουν τα Συστήματα CONDUR – CONFLEX.

AKAMΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CONDUR®
AKAMΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CONDUR® <b>Φ16</b> 3μ ISR

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜ/ΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) CONFLEX®

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜ/ΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) CONFLEX® <b>Φ16</b> 50μ ISR

ΚΑΜΠΥΛΗ CONDUR

ΚΑΜΠΥΛΗ CONDUR® <b>Φ16</b> ISR