Μενού

ΚΑΜΠΙΝΕΣ - RACKS 19" (ΕΠΙΤΟΙΧΑ - ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ - SERVER)

ΚΑΜΠΙΝΕΣ - RACKS 19" (ΕΠΙΤΟΙΧΑ - ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ - SERVER)
MINI ΕΠΙΤΟΙΧΟ RACK 19" <b>H:244mm 4U</b>

ΕΠΙΤΟΙΧΟ RACK 19" (Μονό - Μη αρθρωτό) <b>Η:370mm 6U</b>

ΕΠΙΤΟΙΧΟ RACK 19" (Διπλό -  Αρθρωτό) <b>Η:370mm 6U</b>

ΕΠΙΤΟΙΧΟ  Ή ΚΑΙ  ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 19" (Σειρά Economy) <b>Η:310mm 6U</b>

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 19" <b>Π:600ΧΒ:600mm 22U</b>

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 19" <b>Π:600ΧΒ:800mm 22U</b>

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 19" <b>Π:600ΧΒ:1000mm 22U</b>

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 19" <b>Π:800ΧΒ:800mm 27U</b>

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 19" <b>Π:800ΧΒ:1000mm 27U</b>

SERVER RACK 19" <b>Π:600ΧΒ:600XY:1400mm 27U</b>

SERVER RACK 19" <b>Π:600ΧΒ:800XY:1400mm 27U</b>

SERVER RACK 19" <b>Π:600ΧΒ:1000XY:1400mm 27U</b>

SERVER RACK 19" <b>Π:800ΧΒ:800XY:1400mm 27U</b>

SERVER RACK 19" <b>Π:800ΧΒ:1000XY:1400mm 27U</b>

SERVER RACK 19"  "ΣΕΙΡΑ - PLUS"  <b>Π:750XΒ:1070ΧΥ:2000mm  42U </b>

MINILAN RACKS 10" ΙΝΤΣΩΝ <b>Υ:344mm  6U</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή