Μενού

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΓΡΑΜΜΗΣ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΓΡΑΜΜΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ 2 ΖΕΥΓΩΝ <b>ΛΕΥΚO</b>

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ <b>2 ΖΕΥΓH</b>