Μενού

ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PL-S ME 2 AKIΔΕΣ
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-S <b> 7W</b> PL-S G.23 <b>No 82</b> (2 ΑΚΙΔΕΣ) 115X137

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-S <b>7W</b> PL-S G.23 <b>No 83</b> (2 ΑΚΙΔΕΣ) 115X137

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-S <b>7W</b> PL-S G.23 <b>No 84</b> (2 ΑΚΙΔΕΣ) 115X137

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PL-S ME 4 AKIΔΕΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-S <b>7W</b> PL-S 2G.7 <b>No 82</b> (4 ΑΚΙΔΕΣ) 115X137

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-S <b>7W</b> PL-S 2G.7 <b>No 84</b> (4 ΑΚΙΔΕΣ) 115X137

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PL-L ME 4 ΑΚΙΔΕΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-L <b>18W</b>  PL_L 2G11 <b>No 82</b> (4 ΑΚΙΔΕΣ) 225

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-L <b>18W</b>  PL_L 2G11 <b>No 84</b> (4 ΑΚΙΔΕΣ) 225

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PL-C ME 2 AKIΔΕΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-C <b>10W</b> PL_C G.24d-1 <b>No 82</b>  (2 ΑΚΙΔΕΣ) 87X110

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-C <b>10W</b> PL_C G.24d-1 <b>No 83</b>  (2 ΑΚΙΔΕΣ)  87X110

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-C <b>10W</b> PL_C G.24d-1 <b>No 84</b>  (2 ΑΚΙΔΕΣ) 87X110

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PL-C ME 4 AKIΔΕΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-L <b>10W</b> PL_L G.24q-1 <b>No 82</b> (4 ΑΚΙΔΕΣ)  87X105

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-L <b>10W</b> PL_L G.24q-1 <b>No 83</b> (4 ΑΚΙΔΕΣ) 87X105

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-L <b>10W</b> PL_L G.24q-1 <b>No 84</b> (4 ΑΚΙΔΕΣ) 87X105

ΛΑΜΠΕΣ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PL-Τ ME 4 ΑΚΙΔΕΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-T <b>32W</b> PL_T GX.24q-3 <b>No 82</b> (4 ΑΚΙΔΕΣ) 131x147

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-T <b>32W</b> PL_T GX.24q-3 <b>No 84</b> (4 ΑΚΙΔΕΣ) 131x147