Μενού

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ 2 UHF ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ 1 VHF

ΕΝΙΣΧΥΤHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ME 2 UHF ΕΙΣΟΔΟΥΣ & 1 VHF
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΤΟΥ 2U 30dB
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή