Μενού

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ BS-468

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ <p><b>ΤΥΠΟΥ: BS-413</b><p>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ <p><b>ΤΥΠΟΥ: RF-467</b><p>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM <p><b>ΤΥΠΟΥ: BS-464</b><p>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 8 ΖΩΝΩΝ <p><b>ΤΥΠΟΥ: BS-469</b><p>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ PSTN <p><b>ΤΥΠΟΥ: BS-465</b><p>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή