Μενού

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΥΛΙΑ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΥΛΙΑ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΟΥΛΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 3x1.5mm <b>10μ</b>

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 3x1.5mm <b>15μ</b>

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΟΥΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 4 ΠΡΙΖΕΣ 3x1.5mm <b>25μ</b>

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 4 ΠΡΙΖΕΣ 3x1.5mm <b>50μ</b>