Μενού

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ LED PANEL <b>8W</b> <span style="color: #f83206;">3000Κ</span>

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ LED PANEL <b>15W</b> <span style="color: #f83206;">3000K</span>

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ LED PANEL <b>20W</b> <span style="color: #f83206;">3000K</span>

ΧΩΝΕΥΤΟ LED ΟΡΟΦΗΣ FRAMELESS <b>36W</b> <span style="color: #f83206;">3000K</span>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΧΩΝΕΥΤΟ ΛΕΠΤΟ LED ΟΡΟΦΗΣ <b>24W</b> <span style="color: #f83206;">3000K</span>

ΧΩΝΕΥΤΟ ΛΕΠΤΟ LED ΟΡΟΦΗΣ - Switch Kelvin <b>20W</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΧΩΝΕΥΤΟ ΛΕΠΤΟ LED ΟΡΟΦΗΣ - Switch Kelvin <b>20W</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΧΩΝΕΥΤΟ LED ΟΡΟΦΗΣ <b>60W 4000K</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΧΩΝΕΥΤΟ LED ΟΡΟΦΗΣ <b>30W</b> <span style="color: #f83206;">3000K</span>

ΧΩΝΕΥΤΟ LED ΟΡΟΦΗΣ <b>24W</b> 4000/3000K
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΧΩΝΕΥΤΟ LED ΟΡΟΦΗΣ <b>5W</b> 4000/3000K
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤO AR111
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ LED PANEL <b>36W</b> 3000K
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή